Пайдоиши мархилахои асоси ва самтхои инкишофи назарияи иќтисод

1. Наќши иќтисод дар хаёти чомеа.
2. Афкори иќтисоди аз дунёи ќадим то феодализм.
3. Пайдоиши назарияи иќтисод ва мархилахои инкишофи он.
4. Самтхои асосии таълимоти иќтисодии муосир.

Adblock
detector