Рубрика «Топики по таджикскому»

Дасту Пой ва Ангуштхо

Даст, қисми бадани одам, ки чун олоти меҳнат хизмат мекунад. Даст аз бозу, банди даст ва панҷа иборат аст. Пойин узви инсон буда барои роҳ гаштан хизмат мерасонад. Пой аз ангуштҳо иборат аст, ва одатан аз 10 ангушт иборат аст. Ангушт, қисми интиҳоии дасту пои одам ва ҳайвонот, ки аз ҷиҳати сохт ва таҳаввулаш онро …

МЕРОСИ ИЛМИ ВА АДАБИИ СИНО

Абуалӣ дар ҷаҳон аз пурмаҳсултарин олимон ва адибон эътироф гаштааст. Фаъолияти эҷодии вай аз 17-18 солагиаш дар солҳои 996-997 шурӯъ шуда, расо 40 сол давом кардааст. Ӯ осори насриву назмиашро ҳам ба арабӣ ва хам ба тоҷикӣ эҷод кардааст. Сабаби бисёре аз асарҳои худро ба забони арабӣ навиштани Абуалӣ он аст, ки забони арабӣ дар …

Таърихи пайдоиш ва ташаккули Алгебра

Алгебра ҳамчун қисми таркибии илми ҳисоб (арифметика) муддати тӯлонӣ бо вай якҷоя инкишоф ёфт. Дар доираи илми ҳисоб ҳанӯз 4000 сол пеш бобулиҳо, мисриҳо, баъдтар юнониҳо, хитоиҳо ва ҳиндуиҳои қадим ишораҳои алоҳида истифола бурда, масъалаҳои гуногунро ҳал менамуданд. Махсусан дар Осиёи Миёна ва Ҳиндустони асримиёнагӣ (асрҳои IX-XI) ин фанни қадима хеле пеш рафт ва бо …

Муборак бод Навруз

Муборак бод Навруз бар точику бар точикистонӣ, Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ, Расидем боз бар Навруз, ба соли нав, ба рузи нав, Дар ин дунёи берахму дар ин дунёи сарсонӣ, Илохо Иди Навруз чун сархаде бошад ба самти нек, Кушоиш орадо бар дини Ислому мусалмонӣ, (далее…)

ҚАСИДАҲОИ АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ

ҚасидаҳоМодари майШикоят аз пирӣ* * *Модари майро бикард бояд қурбон,Баччаи ӯро гирифту кард ба зиндон.Баччаи ӯро аз ӯ гирифт надонӣ,То — ш накӯбӣ нахусту з — ӯ накашӣ ҷон.Ҷуз, ки набошад ҳалол дур бикардан,Баччаи кӯчак зи шири модару пистон.То нахӯрад шир ҳафт маҳ ба тамомӣ,Аз сари урдибиҳишт то буни обон.Он гаҳ шояд зи рӯи дину …

МЕХРИ ВАТАН

Ба рохи Ватан чон фидо мекунем, Ватан хар чй гуяд, адо мекунем. Ватан, зодгох, калимаи зебо ва хучастае аст, ки бо шуниданаш хонаву дар, гахвора ва модар пеши назар меояд. Педагоги машхур Сухомлинский В.А. мазмуни мафхуми «Ватан»-ро одилона ба мафхумхои «Инсон», «Маънои зиндагй», «Мехнат», «Карз», «Оила», «Забони модарй», «Мухити табиат», «Садокат» алокаманд мекунад. (далее…)

Ватандусти аз овони кудаки огоз мешавад

Ватан чи гуна калимаи зебо, дилнишин ва гуворо мебошад. Хар як шахс бояд ки Ватани азизи худро дошта бошад. Аз чумла манн хам Ватани азизи худро дорам, ки номаш Точикистон аст. Ватан барои хар як шахс мукаддас мебошад ва хар як шахс бояд Ватани худро дуст дорад ва ба кадри хар як неъмати он бирасад. …

Волоияти конун аз хама бехтар аст

Волоияти конун маънои онро дорад, ки конун дар низоми санадхои меъёри кувваи олии хукуки дорад, яъне бояд хамаи конунхо ба сарконун ва дигар конунхои конститутсиони, санадхои меъёрии зериконуни бо конунхо, санадхо ва фаъолияти татбики хукук ба конунхо ва санадхои зериконуни ба онхо асос ёфта, санадхои рафтори фарди ба конунхо ва санадхо мувофик бошанд. Ягонагии конуният …

Донишчуи айёми бозёфтхои нодири хаёт

Агар мактаб бихони бахтиёри, Нахони дар пушаймони бимони. Бихон эй гунчаи боги чавони, Агар хони ту доим шодмони. Оре! Вакте, ки шахс сохиби маълумот, илм, дониш, маърифат мешавад, бегумон у сохибмаърифат ва окил мегардад. Донишчу кист? Донишчу шахсест, ки ташнаи илм, чуяндаи донишу маърифат аст. Албатта у устувор аст, зеро у (далее…)