Рубрика «Намунаи хуччатхо»

Эълон

Эълон — хабар (ахбор) — отест дар хусуси масъалахои рузномаи мачлис, ё хабарест барои вокиф гардонидани мардум, ки ба девор ва тахтахои махсус сабт ё овехта мешавад. Кисмхои асосии эълон 1.Вакти (руз, мох, сол, соат) гузаронидани чорабинихо. 2.Чои гузаронида шудани чорабинихо 3.Номи (унвон) чорабинихо. 4.Рузномаи чорабинихо Намунаи 1 (далее…)

ГУЗОРИШНОМА (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА)

Гузоришнома — хуччатест, ки оиди кори ин ё он муассиеа ба рохбари хамом муассиса ба тарики хаттй дода мешавад. Хангоми навиштани гузоришнома шартхои зеринро ба назар гирифтан лозим аст: 1.Номи шахси вазифадор ё идорае, ки гузоришнома ба он равон карда мешавад. 2.Фамилия, ном, номи падар ва вазифаи шахсе, ки гузоришномаро фиристодааст.

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Тарчумаи хол — маълумотест, ки оиди хаёти ин ё он шахс аз тарафи худи хамон шахс навишта мешавад. Хангоми навиштани тарчумаи хол воситахои гуногуни услубй истифода мешавад. Дар навиштани ин хуччат ташбеху истиора истифода бурда мешавад. Тарчумаи хол аз кисмхои зерин иборат аст. 1.Номи хуччат (дар мобайн навишта мешавад ).

ЭЗОХНОМА (ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Эзохнома — хуччатест. ки дар он сабабхои вайрон кардани (риоя накадани) интизоми мехнат, ичро накардани супориш, берун баромадан аз коидахои маълумшуда хаттй баён карда мешавад. Эзохнома одатан аз руи талаби шахси масъул ва вазифадор тapтиб дода шуда, аз кисмхои зерин иборатаст. 1.3икри унвон, вазифа ва фамилиям шахсе, ки эзохнома ба он фиристода шудааст. 2.Фамилияи (далее…)

ЗАБОНХАТ

Забонхат — хуччатест, ки аз номи касе барои тасдики гирифтаии ин ё он чизе аз касе дода мешавад. Забонхат аз кисмхои зерин иборат аст. 1.Номи хуччат. 2.Ном ва номи падар. унвони муаллифи хуччат (яъне забонхатдиханда). 3.Номи ташкилоте, ки ин ё он чиз медихад. 4.Номи муайяни чизе додашуда (микдорашро бо ракам ва харфхо (далее…)

ДАЪВАТНОМА

Даъватнома мактуби расмиест, ки таклифи рафтан ба ягон чой, хохиши иштирок намудан ба ягон маъракаро ифода мекунад. Кисмхои асосии даъватнома: Мурочиат. Накли мазмуни мухтасари даъватнома. Чой ва вакти гузаронидани маърака. Кй таклиф (даъват) мекунад. Даъватнома. Рафики азиз! Шуморо ба шабнишинии Солинавй, ки 30 декабр дар толори мачлисгохи Донишгохи (далее…)

ТАСДИКНОМА (СПРАВКА)

Тасдикнома — хуччатест, ки далелро тасдик менамояд. Вай аз киcмхои зерин иборат аст. Унвони муассиса ё ташкилоте, ки тасдикномаро медихад. Рузи додани тасдикнома. Унвони санад. Матни он. Фамилия, ном ва номи падар. Номи ташкилоте, ки тасдикнома ба он пешниход мегардад. Имзо ва мухр. Мазмуни тасдикнома бояд кутох ва (далее…)

Тавсифнома (Характеристика)

Характеристика — хуччатест, ки дар он ба фаьолияти корхои идоравй ва чамъиятии ин ё он шахс бахо дода мешавад. Дар хуччати мазкур сифатхои расмии шахс дода мешавад. Он аз кисмхои зерин иборат аст ? Номи хуччати «Характеристика ». Фамилия, ном ва номи падари шахсе, ки ба вай дода мешавад, сол ва номи (далее…)

ИДДАОНОМА (АКТ)

ИДДАОНОМА (АКТ) Акт— хуччатест, ки аз тарафи шахси масъул ё худ аз тарафи якчанд шахси ташаббускор дар тасдики далелхои муайян дода мешавад. Акт намудхои гуногун дорад. Барои аз хисоб баровардани асбобу анчомхои хочагй, вайрон кардани харгуна коидахо ва гайра. Акт хамчун хуччати дуруст ва радиашаванда хизмат мекунад. Кисмхои асосии акт: Номи хуччати &laquoАкт&raquo. Чой ва …

ХИСОБОТ (ОТЧЁТ )

Хисобот — хуччатест, ки ахбороти оиди ичрои корхои таълимй, чамъиятй ва гайра, инчунин супоришхои алохидаро дар як вакти муайн дар бар мегирад, масалан, хисобот оиди командировка, хисобот оиди тачрибаомузй. Далелхои дар хисобот овардашуда, бояд эътиодиок бошанд. Хисобот метавонад аз руи чадвал навишта шавад, ё худ шакли матнро дошта бошад. Кисмхои асосии хисобот (оиди тачрибаи (далее…)

Adblock
detector