Рубрика «Маълумотхо бо забони точики, топикхо, намунаи хуччатхо»

My Favourite English Writer

>It’s said that none of the British writersof our age enjoyed such popularity allover the world as Agatha Christie did.Her works were translated into manylanguages, and scores of films weremade using them as the script. The name of Agatha Christie is asynonym for high-class detective story,as well as Pele is a symbol of football,and Marilyn …

МЕРОСИ ИЛМИ ВА АДАБИИ СИНО

Абуалӣ дар ҷаҳон аз пурмаҳсултарин олимон ва адибон эътироф гаштааст. Фаъолияти эҷодии вай аз 17-18 солагиаш дар солҳои 996-997 шурӯъ шуда, расо 40 сол давом кардааст. Ӯ осори насриву назмиашро ҳам ба арабӣ ва хам ба тоҷикӣ эҷод кардааст. Сабаби бисёре аз асарҳои худро ба забони арабӣ навиштани Абуалӣ он аст, ки забони арабӣ дар …

Дасту Пой ва Ангуштхо

Даст, қисми бадани одам, ки чун олоти меҳнат хизмат мекунад. Даст аз бозу, банди даст ва панҷа иборат аст. Пойин узви инсон буда барои роҳ гаштан хизмат мерасонад. Пой аз ангуштҳо иборат аст, ва одатан аз 10 ангушт иборат аст. Ангушт, қисми интиҳоии дасту пои одам ва ҳайвонот, ки аз ҷиҳати сохт ва таҳаввулаш онро …

Таърихи Панҷакент

Сарсухан оид ба таърихи Панҷакент. Куҳистонҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз канданиҳои фоиданок бой аст. Бойгариҳои асосии он аз ангиштсанг, навшотир ва ғайра иборат аст. Конҳои ангиштсанг дар куҳҳои Фон ва қарибии деҳаи гузари Бод маълумот дода шудааст. Вале аҳоли болооби Зарафшон то нимаи дуюми асри XIX дар бораи ангиштсанг тасавуроте надоштаанд. Муҳити ҷуғрофии Кўҳистон барои чорвопарвари …

Эълон

Эълон — хабар (ахбор) — отест дар хусуси масъалахои рузномаи мачлис, ё хабарест барои вокиф гардонидани мардум, ки ба девор ва тахтахои махсус сабт ё овехта мешавад. Кисмхои асосии эълон 1.Вакти (руз, мох, сол, соат) гузаронидани чорабинихо. 2.Чои гузаронида шудани чорабинихо 3.Номи (унвон) чорабинихо. 4.Рузномаи чорабинихо Намунаи 1 (далее…)

Тараккиёти тарбия

Иқтидори таълиму тарбия, ақлу заковати бепоёни инсон чунон пеш рафтааст, ки башарият дар таърихи ҳазорсолаи муққадам дар шигифт мондааст. Раванди инкишофи ин дигаргунӣ миқдор ва сифати ҷисмии инсон аст. Натиҷаи инкишоф ин ташаккули одам ҳамчун намуди мавҷудоти зиндаи биологӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Инкишофи ҷисмонии одам ба хусусиятҳои биологӣ вобаста буда, дар худ тағйироти морфологӣ, биокимиёвӣ, …

ГУЗОРИШНОМА (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА)

Гузоришнома — хуччатест, ки оиди кори ин ё он муассиеа ба рохбари хамом муассиса ба тарики хаттй дода мешавад. Хангоми навиштани гузоришнома шартхои зеринро ба назар гирифтан лозим аст: 1.Номи шахси вазифадор ё идорае, ки гузоришнома ба он равон карда мешавад. 2.Фамилия, ном, номи падар ва вазифаи шахсе, ки гузоришномаро фиристодааст.

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Тарчумаи хол — маълумотест, ки оиди хаёти ин ё он шахс аз тарафи худи хамон шахс навишта мешавад. Хангоми навиштани тарчумаи хол воситахои гуногуни услубй истифода мешавад. Дар навиштани ин хуччат ташбеху истиора истифода бурда мешавад. Тарчумаи хол аз кисмхои зерин иборат аст. 1.Номи хуччат (дар мобайн навишта мешавад ).

Шеърхо дар васфи модар

Модар…. чӣ хел калимаи ширин ва дилагез аст. Вақте, ки Модар мегӯем тамоми бадану рӯҳамонро як эҳсоси хубе фаро мегирад, ки мо аз он ҳаловат мебарем. Модар ба мисли замин якто аст ва муҳабати ӯ барои мо фарзандон беканора ва ҷовидона аст. Як шаба ранҷе, ки Модар кашид Бо ду ҷаҳонаш натавон баркашид. (далее…)

ЭЗОХНОМА (ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Эзохнома — хуччатест. ки дар он сабабхои вайрон кардани (риоя накадани) интизоми мехнат, ичро накардани супориш, берун баромадан аз коидахои маълумшуда хаттй баён карда мешавад. Эзохнома одатан аз руи талаби шахси масъул ва вазифадор тapтиб дода шуда, аз кисмхои зерин иборатаст. 1.3икри унвон, вазифа ва фамилиям шахсе, ки эзохнома ба он фиристода шудааст. 2.Фамилияи (далее…)