English-speaking Countries

English is the third most spoken native language worldwide, after Chinese and Hindi, with some 380 million speakers. It is the official language in 71 sovereign states and territories with the total population of 2,135 million people. Among them are the UK, the USA, Australia, New Zealand, Singapore, Canada, India, Pakistan, the Philippines, South Africa …

Dialogue

QUESTIONS AND TASKS 1. Which is more useful to you — British or American English? Work in pairs and say why. 2. Read the dialogue and find the differences between the English and the American languages. American ‘Bill’. A ‘bill’ is paper money. You have a ‘dollar bill’, a ‘five-dollar bill’ and so on.

Хусрави Деҳлави (1253 — 1325)

Амир Хусрави Деҳлавӣ, ки аз номовартарин ва пурмаҳсултарин суханварони адабиёти форсист, дар густариши адабиёти форси Ҳинд ва реша паҳн кардани унсурҳои асосии он бештар аз ҳама хизмат кардааст. Агар тахсини шеъри хештан бар дасти хеш асти, Ҳама кас хештанро Рӯдакию Унсури хонад. Вале ғаввоз аз дарё гуҳар берун кашад, аммо, Чу вақти қимат ояд, қимати …

Ваколатнома (доверность)

ВАКОЛАТНОМА (ДОВЕРЕННОСТЬ) Ваколатнома— хуччатест, ки ба ин ё он шахс барои гирифтани пул. чизхои пуркимат, асбобу лавозимот ва гайра ваколат медихад. Ваколатнома аз кисмхои зерин иборат аст: Номи хуччат, ки дар мобайн навишта мешавад. Фамилия, ном, номи падар, вазифаи шахcи ваколатдиханда. Матлаби ваколатнома (чй корро бояд ичро кунад). Дар асоси кадом хуччат чй чиз бояд …

АРЗ (РАПОРТ)

АРЗ (РАПОРТ) Арзхуччатест, ки хангоми ба кор баромадан, ичрои ягон кор ва гайра навишта мсшавад. Хуччати мазкур аз руи тартиби зерин cap мсшавад: «Хабардор мекунам ки ман…, ё мо … бозгаштем (аз кучо)» Намуна Ба директори заводимошинсозиШавкатов Т.Т. Арз Ба шумо маьлум мекунам, ки ман 11 март аз отпуски мехнати баргашта, ба адои вазифаи худ …

Ариза

АРИЗА Ариза хуччатест, ки одатан арз ё дархости касро дар бар мегирад ва ба номи ташкилот ё сардори идора навншта мешавад. Мазмуни ариза бояд кутох ва возех бошад. Ариза аз кисмхои зерин иборат аст: Номи шахси гиранда (адресат), ки ариза ба унвони вай навишта шудааст. Фамилия, ном ва номи падар ё чои истикомати аризадиханда. Номи …

About My Family

My family is not very big, just a typical family: Dad, Mom, me, my brother and sister and our cat. My Mummy is forty-one, she is a teacher of Spanish at the University. She is a born teacher. She has teaching abilities. My Dad is forty-two, he is a professional painter, he works for a …