Рубрика «Таърихи умуми»

ИМА РЕЙТГАН ВА СИЁСАТИ У

Дар охири солх,ои 70-ум асри XX иrтисодиёти ИМА ба бух,рони нав ру ба ру гардид. Маъмурияти Ч,. Картер пеши рохи бекурбшавии пулро гирифта натавонист, курби доллари амрикой дар бозорх,ои молиявии байналмилалй хеле паст гардида, шумораи бекорон меафзуд. Маъмурияти Касри Сафед ба танкиди сахт гирифтор гашта буд. Иттифокхои касаба барои он норозигй мекарданд, ки барномах,ои ичтимой …

Adblock
detector