Рубрика «Психология»

Мукаддимаи психология (равоншиноси)

Максад: Дар бораи психология хамчун илм, конуниятхои асосии он маълумот додан, шинос намудан бо механизмхои зохиршави ва амалкунии психикаи одам, фахмондани даврахои асосии таърихи психология ва мавкеи он дар системаи илмхо. Маълумот додан дар бораи инкишофи психика дар олами хайвонот ва чамъияти инсони, фарки психикаи инсон ва хайвон.Мафхуми асоси: психология, психика (рух) механизмхои психики, рефлексхо, …

Adblock
detector