Рубрика «Бахисобгирии бухгалтери ва аудит»

Аудити баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ, махсулоти тайёр ва фурўши он.

Тафтиши аудитории баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ. Аудити баҳисобгирии маҳсулоти тайёр. Аудити баҳисобгирии фурўши маҳсулот. Барои тафтиши аудитории баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ аудиторро лозим аст, ки пеш аз ҳама ба шакли ҳисобгирии бухгалтерии корхона шинос шавад. Вобаста ба ин аудитор вазифадор аст, ки ба хусусиятҳои хоси ташкилӣ ва технологӣ, намуди истеҳсолот, намуди маҳсулоти истеҳсолшаванда, истифодабарии захираҳоро омўзад. Аз …

Аудити воситаҳои пулӣ

Аудити хазина ва амалиётҳои хазинавӣ. Аудити амалиётҳои рақами ҳисоббаробаркунӣ ва дигар счётҳои дар бонк буда. Тартиби ҳуҷҷатҳои аввалиндараҷа (ибтидоӣ)-и хазина аз як тараф бисёр содда-инҳо ордери даромад ва хароҷоти хазина, китоби хазина мебошад. Аз тарафи дигар амалиётҳои хазинавӣ дар амалия бо ҳамаи ҷараёнҳои баҳисобгирӣ ба монанди фурўш, ҳисоббаробаркунӣ бо шахсони ҳисобдеҳ, ботаъминкунандагон алоқамандӣ доранд. Аз …

Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

Аудит. Мақсад ва вазифахои он. Намудхои аудит. Асоси ба танзим даровардани аудит. Системаи аттестатсионӣ ва литсензионии аудиторон. Мақоми аудит дар системаи назорат. &laquoАудит&raquo-асосан калимаи лотинӣ буда, маънои &laquoгўш кардан&raquo ё &laquoшунаванда&raquo-ро дорад Одатан пайдоиши аудитро ба муасисаҳои таълимии рўҳонии Аврупои асрҳои XVl-XVlll мансуб медонанд, вале далелҳои таърихӣ шаҳодат медиханд, ки аудит аслан аз рўзи барўйхатгирии …

Adblock
detector