Архивы за месяц Март, 2016

Таърихи Панҷакент

Сарсухан оид ба таърихи Панҷакент. Куҳистонҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз канданиҳои фоиданок бой аст. Бойгариҳои асосии он аз ангиштсанг, навшотир ва ғайра иборат аст. Конҳои ангиштсанг дар куҳҳои Фон ва қарибии деҳаи гузари Бод маълумот дода шудааст. Вале аҳоли болооби Зарафшон то нимаи дуюми асри XIX дар бораи ангиштсанг тасавуроте надоштаанд. Муҳити ҷуғрофии Кўҳистон барои чорвопарвари …

Муборак бод Навруз

Муборак бод Навруз бар точику бар точикистонӣ, Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ, Расидем боз бар Навруз, ба соли нав, ба рузи нав, Дар ин дунёи берахму дар ин дунёи сарсонӣ, Илохо Иди Навруз чун сархаде бошад ба самти нек, Кушоиш орадо бар дини Ислому мусалмонӣ, (далее…)

Таърихи пайдоиш ва ташаккули Алгебра

Алгебра ҳамчун қисми таркибии илми ҳисоб (арифметика) муддати тӯлонӣ бо вай якҷоя инкишоф ёфт. Дар доираи илми ҳисоб ҳанӯз 4000 сол пеш бобулиҳо, мисриҳо, баъдтар юнониҳо, хитоиҳо ва ҳиндуиҳои қадим ишораҳои алоҳида истифола бурда, масъалаҳои гуногунро ҳал менамуданд. Махсусан дар Осиёи Миёна ва Ҳиндустони асримиёнагӣ (асрҳои IX-XI) ин фанни қадима хеле пеш рафт ва бо …

Васфи занону модарон дар ашъори М.Турсунзода

Мавзўи занону модарон дар эҷодиёти М.Турсунзода ба пояи баланди ғоявию бадеӣ расидааст. Силсилаи Модарномаи Турсунзода дар маҷмўаи «Посбони оташ» гирд омадааст. Тасвири мукаммалу муфассали образи модари тоҷик ба давраи баркамолии эҷодиёти шоир рост меояд. Аксари шеърҳои Модарнома, аз ҷумла «Модарам», «Дасти модар», «Дили модар», «Бигзор, зан бошад мудом», «Зан агар оташ намешуд», «Зан посбони оташ …

Тараккиёти тарбия

Иқтидори таълиму тарбия, ақлу заковати бепоёни инсон чунон пеш рафтааст, ки башарият дар таърихи ҳазорсолаи муққадам дар шигифт мондааст. Раванди инкишофи ин дигаргунӣ миқдор ва сифати ҷисмии инсон аст. Натиҷаи инкишоф ин ташаккули одам ҳамчун намуди мавҷудоти зиндаи биологӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Инкишофи ҷисмонии одам ба хусусиятҳои биологӣ вобаста буда, дар худ тағйироти морфологӣ, биокимиёвӣ, …

Санахои мухими таърихи

Соли 1753- ба сари қудрат омадани оли Манғития. Солҳои 1753-1758- ҳукумронии Муҳаммадраҳимхон. Солҳои 1758-1785- ҳукумронии Дониёлбӣ. Солҳои 1785- 1800- ҳукумронии амир Шоҳмурод. Солҳои 1800- 1826- ҳукумронии амир Ҳайдар. Солҳои 1821-1825- шӯриши Хитойқипчоқҳо. Солҳои 1826- 1860- ҳукумронии амир Насрулло. Соли 1837 – ислоҳоти амир Насрулло оиди лашкар. Солҳои 1800- (далее…)

Шеърхо дар васфи модар

Модар…. чӣ хел калимаи ширин ва дилагез аст. Вақте, ки Модар мегӯем тамоми бадану рӯҳамонро як эҳсоси хубе фаро мегирад, ки мо аз он ҳаловат мебарем. Модар ба мисли замин якто аст ва муҳабати ӯ барои мо фарзандон беканора ва ҷовидона аст. Як шаба ранҷе, ки Модар кашид Бо ду ҷаҳонаш натавон баркашид. (далее…)

ЗАБОНХАТ

Забонхат — хуччатест, ки аз номи касе барои тасдики гирифтаии ин ё он чизе аз касе дода мешавад. Забонхат аз кисмхои зерин иборат аст. 1.Номи хуччат. 2.Ном ва номи падар. унвони муаллифи хуччат (яъне забонхатдиханда). 3.Номи ташкилоте, ки ин ё он чиз медихад. 4.Номи муайяни чизе додашуда (микдорашро бо ракам ва харфхо (далее…)

ЭЗОХНОМА (ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Эзохнома — хуччатест. ки дар он сабабхои вайрон кардани (риоя накадани) интизоми мехнат, ичро накардани супориш, берун баромадан аз коидахои маълумшуда хаттй баён карда мешавад. Эзохнома одатан аз руи талаби шахси масъул ва вазифадор тapтиб дода шуда, аз кисмхои зерин иборатаст. 1.3икри унвон, вазифа ва фамилиям шахсе, ки эзохнома ба он фиристода шудааст. 2.Фамилияи (далее…)

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Тарчумаи хол — маълумотест, ки оиди хаёти ин ё он шахс аз тарафи худи хамон шахс навишта мешавад. Хангоми навиштани тарчумаи хол воситахои гуногуни услубй истифода мешавад. Дар навиштани ин хуччат ташбеху истиора истифода бурда мешавад. Тарчумаи хол аз кисмхои зерин иборат аст. 1.Номи хуччат (дар мобайн навишта мешавад ).