Архивы за месяц Июль, 2014

ИМА РЕЙТГАН ВА СИЁСАТИ У

Дар охири солх,ои 70-ум асри XX иrтисодиёти ИМА ба бух,рони нав ру ба ру гардид. Маъмурияти Ч,. Картер пеши рохи бекурбшавии пулро гирифта натавонист, курби доллари амрикой дар бозорх,ои молиявии байналмилалй хеле паст гардида, шумораи бекорон меафзуд. Маъмурияти Касри Сафед ба танкиди сахт гирифтор гашта буд. Иттифокхои касаба барои он норозигй мекарданд, ки барномах,ои ичтимой …

ОМУХТАНИ МАЙДОНИ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ

Муаллиф: Умаров Нозим ЧамшедовичТаърихи руз: 2011-10-29Намуд: кори лабораториЗабон: точикифанн: физикаАндозаи файл: 12кбМаълумотшиносои бо майдони электростатики ва тавсифоти он омухтани методи моделиронии майдон бо ёрии ваннаи электролити, тадкики майдони электродхои шаклашон гуногун ва муайян кардани мавкеи сатххои эквипотенсиали инчунин мукаррар сохтани манзараи майдон ва тасвири он тавассути хатхои шадидият.

МУАЙЯН КАРДАНИ НИШОНДИХАНДАИ ШИКАСТИ РУШНОИ ДАР ШИША БО ЁРИИ МИКРОСКОП

Муаллиф: ——————Таърихи руз: 2011-10-29Намуд: кори лабораториЗабон: точикифанн: физикаАндозаи файл: 11кбМаълумотшиносои бо микроскоп, за бар кардани усули микроскопи андозагирии нишондихагдаи щикасти шиша.

ОМУХТАНИ ДИНАМИКАИ ХАРАКАТХОИ ПЕШРАВИЮ ЧАРХЗАНИ БО ЁРИИ РАКОСАКИ МАКСВЕЛЛ

Муаллиф: Умаров Нозим ЧамшедовичТаърихи руз: 2011-10-29Намуд: кори лабораториЗабон: точикифанн: физикаАндозаи файл: 22кбМаълумотомухтани конунхои динамикаи харакатхои пеш-равию чархзани бо ёрии раккосаки максвелл, мушохидаи тачрибавии табдилоти энергия дар раккосак ва муайян кардани моменти инерцияи н раккосак.

ДАРАЧАБАНДИИ ВАТТМЕТР

Муаллиф: Умаров Нозим ЧамшедовичТаърихи руз: 2011-10-29Намуд: кори лабораториЗабон: точикифанн: физикаАндозаи файл: 12кбМаълумотМуайян кардани ташкилдихандаи уфукии шадидияти майдонимагнитии замин . Шиносои бо хусусиятхои майдони магнитии Замин ва тавассути тангенс &ndash шалванометр муаяйн кардани тагкилдихандаи уфуки шадидияти ин майдон.