Архивы за месяц Сентябрь, 2012

Ваколатнома (доверность)

ВАКОЛАТНОМА (ДОВЕРЕННОСТЬ) Ваколатнома— хуччатест, ки ба ин ё он шахс барои гирифтани пул. чизхои пуркимат, асбобу лавозимот ва гайра ваколат медихад. Ваколатнома аз кисмхои зерин иборат аст: Номи хуччат, ки дар мобайн навишта мешавад. Фамилия, ном, номи падар, вазифаи шахcи ваколатдиханда. Матлаби ваколатнома (чй корро бояд ичро кунад). Дар асоси кадом хуччат чй чиз бояд …

АРЗ (РАПОРТ)

АРЗ (РАПОРТ) Арзхуччатест, ки хангоми ба кор баромадан, ичрои ягон кор ва гайра навишта мсшавад. Хуччати мазкур аз руи тартиби зерин cap мсшавад: «Хабардор мекунам ки ман…, ё мо … бозгаштем (аз кучо)» Намуна Ба директори заводимошинсозиШавкатов Т.Т. Арз Ба шумо маьлум мекунам, ки ман 11 март аз отпуски мехнати баргашта, ба адои вазифаи худ …

Ариза

АРИЗА Ариза хуччатест, ки одатан арз ё дархости касро дар бар мегирад ва ба номи ташкилот ё сардори идора навншта мешавад. Мазмуни ариза бояд кутох ва возех бошад. Ариза аз кисмхои зерин иборат аст: Номи шахси гиранда (адресат), ки ариза ба унвони вай навишта шудааст. Фамилия, ном ва номи падар ё чои истикомати аризадиханда. Номи …

About My Family

My family is not very big, just a typical family: Dad, Mom, me, my brother and sister and our cat. My Mummy is forty-one, she is a teacher of Spanish at the University. She is a born teacher. She has teaching abilities. My Dad is forty-two, he is a professional painter, he works for a …