Ваколатнома (доверность)

ВАКОЛАТНОМА (ДОВЕРЕННОСТЬ)

Ваколатнома— хуччатест, ки ба ин ё он шахс барои гирифтани пул. чизхои пуркимат, асбобу лавозимот ва гайра ваколат медихад.

Ваколатнома аз кисмхои зерин иборат аст:

 1. Номи хуччат, ки дар мобайн навишта мешавад.
 2. Фамилия, ном, номи падар, вазифаи шахcи ваколатдиханда.
 3. Матлаби ваколатнома (чй корро бояд ичро кунад).
 4. Дар асоси кадом хуччат чй чиз бояд гирифта шавад.
 5. Мухлати амали ваколатнома.
 6. Имзои ваколатдиханда.
 7. Таърихи додани ваколатнома.
 8. Мухри (далее…)

АРЗ (РАПОРТ)

АРЗ (РАПОРТ)

Арзхуччатест, ки хангоми ба кор баромадан, ичрои ягон кор ва гайра навишта мсшавад.

Хуччати мазкур аз руи тартиби зерин cap мсшавад: «Хабардор мекунам ки ман…, ё мо … бозгаштем (аз кучо)»

Намуна

Ба директори заводи
мошинсози
Шавкатов Т.Т.

Арз

Ба шумо маьлум мекунам, ки ман 11 март аз отпуски мехнати баргашта, ба адои вазифаи худ шуруъ намудам.

11 марти соли 1996

Имзо


Ариза

АРИЗА

Ариза хуччатест, ки одатан арз ё дархости касро дар бар мегирад ва ба номи ташкилот ё сардори идора навншта мешавад. Мазмуни ариза бояд кутох ва возех бошад. Ариза аз кисмхои зерин иборат аст:

  Номи шахси гиранда (адресат), ки ариза ба унвони вай навишта шудааст.

 1. Фамилия, ном ва номи падар ё чои истикомати аризадиханда.
 2. Номи хуччат.
 3. Баёноти аники арз.
 4. Руйхати (номгуи) хуччатхои (далее…)